Comuna Hoceni invită operatorii economici sa depună oferta/propunere tehnică și propunere financiară pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică de lucrări pentru investiţia "Întreținere drumuri sătești în localitatea Bărboși, comuna Hoceni, județul Vaslui".

Descarcă document