Asociația de dezvoltare intercomunitară Vaslui

Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (ADIV) a fost realizată cu scopul de a înfiinţa, organiza, reglementa, finanţa, opera, monitoriza şi de a gestiona în comun serviciile de salubrizare din aria de competenţă a unităţilor administrativ teritoriale şi de asemenea de a realiza în comun proiecte de interes public local sau regional, furnizate pentru stabilirea, modernizarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor relaţionate de utilităţi pentru Serviciul de salubrizare în conformitate cu Strategia de dezvoltare, totodată urmărește și dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare și exploatarea serviciului de apă și canalizare în aceleași condiții pentru toți locuitorii județului Vaslui.

Din această asociație fac parte toate Unitățile Administrativ Teritoriale din județul Vaslui.