Imbracaminte bituminoasa pe drumul comunal DC166 Hoceni–Barbosi

 

        Drumul comunal D.C. 166 este amplasat pe teritoriul comunei Hoceni, are originea în centrul localității Hoceni din drumul județean D.J. 244B, străbate intravilanul și extravilanul localitaților Hoceni, Deleni, Barboși și extravilanul localitații Oțeleni, sate componente ale comunei, are lungimea de 9,83 km până la marginea de sud a localității Barboși.

          Drumul comunal D.C. 166 face legatura de la km. 2+100, prin drumul comunal DC 49, cu localitatea Oțeleni.

       Drumul comunal D.C. 166 a fost modernizat în anul 2004 prin Programul SAPARD adoptându-se soluția tehnică pentru sistemul rutier „macadam semipenetrat cu bitum”, iar valoarea investiției a fost de 1.000.000 $.

         Prin grija și efortul Administrației Publice Locale drumul a fost permanent întreținut și reparat în porțiunile în care s-a impus acest lucru.

         În prezent prin proiectul tehnic întocmit de Administrația Publică Locală Hoceni „Îmbrăcăminte bituminoasă pe drumul comunal D.C 166, Hoceni-Barboși, comuna Hoceni, județul Vaslui”, s-a realizat asfaltarea acestui drum.

         Valoarea totală a proiectului a fost de 11.647.002,64, finanţare nerambursabilă prin PNDL OG 28 / 2013. Lucrările au fost finalizate la data de 27.08.2018.