Sistem de alimentare cu apă potabilă în satul Hoceni

     Sistemul de alimentare cu apă în localitatea Hoceni este o investiție realizata în anul 2007, cu finanțare națională in valoare de 715.000 lei, prin Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a satelor, Programul instituit de H.G.R. 577 /1997, Subprogramul privind alimentarea cu apă la sate.

        Sistemul de alimentare cu apăcuprinde:

  • 2 puțuri forate la 30 m,
  • 1 puț forat la 185 m,
  • Rețea de aducțiune în lungime de 1500 m,
  • Rezervor de înmagazinare apă de 100 mc,
  • Retea de distribuție în lungime de 2500 m,
  • 1 ciușmea stradală,
  • 4 hidranți publici pentru alimentare în caz de urgență

        La rețeaua de alimentare cu apă sunt racordate instituțiile publice din localitate și aproximativ 90% din locuitori.