Birou Electoral de Circumscripție Nr. 43 Hoceni

⚬ Hotărâre privind soluționarea contestației PMP Vaslui - vizualizare 

⚬ CONVOCATOR tragere la sorț membrii secții votare - vizualizare 

 

                                                                    ANUNT

            Primăria Comunei Hoceni  aduce la cunoștința persoanelor fizice și juridice care dețin sisteme individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate (fose vidanjabile, fose septice, stații de epurare) faptul că au obligația de a se înscrie în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate.
             Termenul limită pentru înscrierea în registru este 27 noiembrie 2022.
            Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietarii spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de colectare și epurare a apelor uzate au obligația de a se înscrie în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate al  comunei Hoceni în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate, pentru care vor depune o cerere  la sediul primariei.
             ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.
         În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.
             Obligația înregistrării se aplică atât sistemelor existente, cât și celor care sunt în curs de construire!
             Informațiile se completează în unul dintre formularele  atasate:

⚬ Cerere înregistrare pentru persoane fizice - vizualizare 

⚬ Cerere înregistrare pentru persoane juridice - vizualizare 

 

                                                                    ANUNT

            În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.28/2008, privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoștință că persoanele fizice și juridice au obligația de a declara pentru înscrierea în Registrul agricol, datele privind componența gospodăriei/exploatației agricole, suprafețele de terenuri agricole, utilajele agricole, animalele, pomii fructiferi și construcțiile pe care le exploatează sau le dețin în proprietate pe raza comunei HOCENI.

           Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele: a ) între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri; b) între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv; c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp, în termen de 30 de zile de la apariţiei oricărei modificări. În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute mai sus, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea corespunzătoare la rubrica "semnătura declarantului".

           Înscrierea în registrul agricol a datelor se face pe baza declarației date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exercițiu. Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face numai pe bază de documente anexate la declarația făcută sub semnătura capului gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancțiunea nulității. Potrivit art. 20 alin 1 din Ordonanaței Guvernului nr. 28/2008 nedeclararea, la termenele și în forma stabilită, a datelor care fac obiectul registrului agricol, refuzul de a prezenta documentele și evidențele necesare în vederea verificării realității datelor, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1500 lei, în cazul persoanelor juridice.
             
             Atașat regăsiți formularul de declarație

⚬ Declarație - vizualizare 

 

Plata taxe și impozite online

⚬ Ghid privind plata online prin intermediul ghișeul.ro - vizualizare 

Publicație de vânzare

⚬ Proces verbal de anulare a procedurii prevăzute de Legea 17/2014 - vizualizare 

⚬ ROVIGO S.P.R.L. - FILIALA BRAȘOV - vizualizare 

 

Stat de funcții 2022

⚬ Stat de funcții valabil la 01 ianuarie 2022 - vizualizare

 

Registru certificate de urbanism

⚬ Registru certificate de urbanism la 30.04.2024 - vizualizare

⚬ Registru certificate de urbanism la 30.06.2023 - vizualizare

⚬ Registru certificate de urbanism la 28.02.2023 - vizualizare

⚬ Registru certificate de urbanism la 31.01.2023 - vizualizare

⚬ Registru certificate de urbanism la 31.12.2022 - vizualizare

⚬ Registru certificate de urbanism la 31.10.2022 - vizualizare

⚬ Registru certificate de urbanism la 30.09.2022 - vizualizare

⚬ Registru certificate de urbanism la 31.08.2022 - vizualizare

⚬ Registru certificate de urbanism la 11.07.2022 - vizualizare

⚬ Registru certificate de urbanism 2022 - vizualizare

⚬ Registru certificate de urbanism 2021 - vizualizare

⚬ Registru certificate de urbanism 2020 - vizualizare 

Registru autorizații de construire/desființare

⚬ Registru autorizații de construire/desființare la 30.04.2024 - vizualizare

⚬ Registru autorizații de construire/desființare la 30.06.2023 - vizualizare

⚬ Registru autorizații de construire/desființare la 28.02.2023 - vizualizare

⚬ Registru autorizații de construire/desființare la 31.01.2023 - vizualizare

⚬ Registru autorizații de construire/desființare la 31.12.2022 - vizualizare

⚬ Registru autorizații de construire/desființare la 31.10.2022 - vizualizare

⚬ Registru autorizații de construire/desființare la 30.09.2022 - vizualizare

⚬ Registru autorizații de construire/desființare la 31.08.2022 - vizualizare

⚬ Registru autorizații de construire/desființare la 11.07.2022 - vizualizare

⚬ Registru autorizații de construire/desființare 2022 - vizualizare

 

Anunturi vanzare teren

⚬ RURAL CAPITAL S.R.L. 31.05.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ MAZILU MĂRGĂRINT 25.04.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ MAZILU MĂRGĂRINT 25.04.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ MAZILU MĂRGĂRINT 25.04.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ MAZILU MĂRGĂRINT 25.04.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ MAZILU MĂRGĂRINT 25.04.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ MAZILU MĂRGĂRINT 25.04.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ MAZILU MĂRGĂRINT 25.04.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ MAZILU MĂRGĂRINT 25.04.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ MAZILU MĂRGĂRINT 25.04.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

⚬ AGRI TERENURI 19.03.2024 - Ofertă de vânzare

 

  

Conturile comunei Hoceni

RO97TREZ65821150250XXXXX (P.S.I) 

RO82TREZ6582107020101XXX (Impozit cladiri persoane fizice) 

RO32TREZ6582107020102XXX (Impozit cladiri persoane juridice) 

RO26TREZ6582107020203XXX (Impozit teren extravilan) 

RO72TREZ65821180250XXXXX (Alte impozite si taxe: taxa firma, viza program, certificat producator, inmatriculare auto, autorizatie constructii, acord functionare, depunere oferte, taxa divort, taxa inregistrare contract de arenda) 

RO29TREZ6582107020201XXX (Impozit teren intravilan persoane fizice) 

RO76TREZ6582107020202XXX (Impozit teren intravilan persoane fizice) 

RO04TREZ6582116020201XXX (Taxa asupra mijloc de transport persoane fizice) 

RO72TREZ65821A350102XXXX (Venituri din amenzi) 

RO93TREZ65821360205XXXXX (Taxa chirie Camin Cultural) 

RO51TREZ6582116020202XXX (Taxa auto persoane juridice) 

RO24TREZ65821160250XXXXX (Alte taxe pentru utilizarea bunurilor - salubritate, apa, numere caruta, invatamant, taxa comercializare) 

Copiati pdf

 

Taxe şi impozite 2023

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea unei cote de 0,13% asupra valorii valorii impozabile a clădirii determinat de criteriile stabilite prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile – anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,13 % asupra valorii impozabile ale clădirii.

Pentru mai multe detalii consultaţi urmatorul link: Taxe şi impozite 2023

Strategia de dezvoltare rurală 2021 - 2027

Comuna Hoceni având o suprafață de 9.486 ha, situată în partea central – estică a județului Vaslui, este așezată la vest de lunca Prutului, în zona dealurilor hușene. Relieful aparține aproape în proporții egale Dealurilor Fălciului, subunitatea Dealurile Dobrina – Crețești în partea de nord și de nord-est a comunei și Depresiunii Elan-Sărata, în partea de sud, sud – est și est a comunei.

Strategia de dezvoltare 2021 - 2027

 

 

 

Colectare selectivă a deșeurilor