Asistența medicală comunitară

În aparatul de specialitate al Primarului, cu finanțare de la Ministerul Sănătății își desfășoară activitatea un asistent medical comunitar și un mediator sanitar care au ca atribuții monitorizarea stării de sănătate în comunitatea noastră și medierea în familiile cu probleme sociale.

Cei doi salariați vizitează toate gospodăriile din comuna Hoceni și fac o evidență a stării de sănătate și a problemelor sociale pe vârste , monitorizează starea de sănătate și condițiile de igienă în unitățile școlare, vizitează lunar personele asistate medical și intervin în familiile cu probleme sociale, în special în cele cu mulți copii.